Algemene ledenvergadering najaar

Op zaterdag 10 december 2016 houdt de VVT haar
Algemene Ledenvergadering Najaar.

Zij heet al haar leden, commissieleden en geassocieerde bedrijven dan graag van harte welkom!