Algemene Ledenvergadering Najaar

Op woensdag 9 december 2020 houdt de VVT haar
Algemene Ledenvergadering Najaar.

Zij heet al haar leden, commissieleden en geassocieerde bedrijven dan graag van harte welkom!