Algemene Ledenvergadering Najaar

Op zaterdag 8 december 2018 houdt de VVT haar
Algemene Ledenvergadering Najaar.

Zij heet al haar leden, commissieleden en geassocieerde bedrijven dan graag van harte welkom!