Algemene Ledenvergadering Najaar

Op vrijdag 16 december 2022 houdt de VVT haar
Algemene Ledenvergadering Najaar.

Zij heet al haar leden, commissieleden en geassocieerde bedrijven dan graag van harte welkom!