Arbo Commissie

Op dinsdag 31 oktober 2017 houdt de VVT
haar Arbo Commissie vergadering.
Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!