Arbo Commissie

Op dinsdag 10 maart 2020 houdt de VVT
haar Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!