Arbo Commissie

Op dinsdag 17 mei 2022 houdt de VVT
haar Arbo Commissie vergadering.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!