Arbo Commissie

Op dinsdag 6 februari 2018 houdt de VVT
haar Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!