Arbo Commissie

Op donderdag 19 maart 2020 houdt de VVT
haar Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 09.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!