Arbo Commissie

Op maandag 4 juni 2018 houdt de VVT
haar Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 13.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!