Arbo Commissie

Op dinsdag 7 november 2023 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!