Arbo Commissie

Op dinsdag 30 oktober 2018 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 13.30 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!