Arbo Commissie

Op dinsdag 27 oktober 2020 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!