Arbo Commissie

Op dinsdag 8 oktober 2018 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!