Arbo Commissie

Op dinsdag 1 november 2022 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!