Arbo Commissie

Op dinsdag 30 oktober 2018 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.
Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!