Arbo Commissie

Op dinsdag 2 november 2021 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.
Aanvang 09.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!