Arbo commissie

Op donderdag 4 februari 2016 houdt de VVT
een extra (OHSAS) Arbo Commissie vergadering.
Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!