Arbo Commissie

Op maandag 20 februari 2017 houdt de VVT haar 
Arbo Commissie vergadering.
Zij heet al haar Arbo Commissieleden dan graag
van harte welkom!