Sociale Commissie

Op donderdag 5 oktober 2017 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.
Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!