Sociale Commissie

Op donderdag 31 mei 2018 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!