Sociale Commissie

Op dinsdag 30 oktober 2018 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur locatie n.n.t.b.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!