Sociale Commissie

Op dinsdag 9 oktober 2018 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!