Dagelijks Bestuur

Op woensdag 18 april 2018 houdt de VVT haar
dagelijks bestuursvergadering.