Dagelijks Bestuur

Op woensdag 15 juni houdt de VVT + SEVT haar
dagelijks bestuursvergadering.