Dagelijks Bestuur

Op woensdag 12 juli 2023 houdt de VVT + SEVT haar
dagelijks bestuursvergadering.

>