Dagelijks Bestuur

Op woensdag 7 april houdt de VVT + SEVT haar
dagelijks bestuursvergadering.