Dagelijks Bestuur

Op dinsdag 29 augustus 2017 houdt de VVT haar
dagelijks bestuursvergadering .