Dagelijks Bestuur

Op woensdag 20 december 2017 houdt de VVT haar
dagelijks bestuursvergadering.