Dagelijks Bestuur

Op woensdag 15 december 2021 houdt de VVT + SEVT haar
dagelijks bestuursvergadering.