Dagelijks Bestuur

Op woensdag 14 december 2022 houdt de VVT + SEVT haar
dagelijks bestuursvergadering.