Dagelijks Bestuur

Op woensdag 16 december 2020 houdt de VVT haar
dagelijks bestuursvergadering.