Dagelijks Bestuur

Op woensdag 11 juli 2018 houdt de VVT haar
dagelijks bestuursvergadering.