Dagelijks Bestuur

Op woensdag 19 december 2018 houdt de VVT haar
dagelijks bestuursvergadering.