Dagelijks Bestuur

Op woensdag 26 april 2017 houdt de VVT haar
dagelijks bestuursvergadering.