Opleidings Commissie

Op donderdag 2 november 2017 houdt de VVT haar
Opleidings Commissie vergadering.
Zij heet al haar Opleidings Commissieleden dan graag
van harte welkom!