Opleidings Commissie

Op donderdag 19 april 2018 houdt de VVT haar
Opleidings Commissie vergadering.
Aanvang 09.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Opleidings Commissieleden dan graag
van harte welkom!