Opleidings Commissie

Op donderdag 4 november 2021 houdt de VVT haar
Opleidings Commissie vergadering.

Zij heet al haar Opleidings Commissieleden dan graag
van harte welkom!