Opleidings Commissie

Op donderdag 10 oktober 2019 houdt de VVT haar
Opleidings Commissie vergadering.
Aanvang 09.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Opleidings Commissieleden dan graag
van harte welkom!