Opleiding Commissie

Op donderdag 3 november 2022 houdt de VVT haar
Opleiding Commissie vergadering.

Zij heet al haar Opleidingscommissieleden dan graag
van harte welkom!