Opleidings Commissie

Op vrijdag 26 juni 2020 houdt de VVT haar
Opleidings Commissie vergadering.
Aanvang 09.00 uur bij Van der Valk Vianen.

Zij heet al haar Opleidings Commissieleden dan graag
van harte welkom!