Opleiding Commissie

Op donderdag 9 november 2023 houdt de VVT haar
Opleiding Commissie vergadering.

Zij heet al haar Opleidingscommissieleden dan graag
van harte welkom!