Rail Commissie

Op donderdag 5 oktober 2017 houdt de VVT
haar Rail commissie vergadering.
Zij heet al haar Rail commmissieleden dan graag
van harte welkom!