Rail Commissie

Op donderdag 19 april 2018 houdt de VVT
haar Rail commissie vergadering.
Aanvang 20.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Rail commmissieleden dan graag
van harte welkom!