Rail Commissie

Op donderdag 4 oktober 2018 houdt de VVT
haar Rail commissie vergadering.
Aanvang 20.00 uur ten kantore van de VVT

 
Zij heet al haar Rail commmissieleden dan graag
van harte welkom!