Regiovergadering Najaar
Midden-Nederland

Op dinsdag 25 september 2018 houdt de VVT de gecombineerde Regiovergadering Najaar voor de regio
Midden-Nederland, Noord-Nederland en Oost-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!