Regiovergadering Najaar
Noord-Holland

Op donderdag 26 september 2019 houdt de VVT haar Regiovergadering Najaar voor de regio Noord-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!