Regiovergadering Najaar
Noord-Holland

Op dinsdag 3 oktober 2023 houdt de VVT haar Regiovergadering Najaar voor de regio Noord-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!