Regiovergadering Najaar
Noord-Holland

Op dinsdag 4 oktober 2022 houdt de VVT haar Regiovergadering Najaar voor de regio Noord-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!