Regiovergadering Najaar
Noord-Nederland

Op donderdag 7 september 2017 houdt de VVT de gecombineerde Regiovergadering Najaar voor de regio
Noord-Nederland, Oost-Nederland en Midden-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!