Regiovergadering Najaar
Zuid-Holland

Op dinsdag 22 september 2020 houdt de VVT de  Regiovergadering Najaar voor de regio Zuid-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!