Regiovergadering Najaar
Zuid-Holland

Op dinsdag 3 oktober 2023 houdt de VVT de  Regiovergadering Najaar voor de regio Zuid-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!

Deze vergadering zal worden gecombineerd met de regio Noord-Holland