Regiovergadering Najaar
Zuid-Holland

Op dinsdag 26 september 2023 houdt de VVT de  Regiovergadering Najaar voor de regio Zuid-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom!