Regiovergadering Voorjaar
Midden-Nederland

Op dinsdag 13 maart 2018 houdt de VVT de gecombineerde Regiovergadering Voorjaar voor de regio
Midden Nederland en Noord-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.