Regiovergadering Voorjaar
Noord-Holland

Op dinsdag 14 maart 2017 houdt de VVT de gecombineerde Regiovergadering voorjaar voor de regio Noord-Holland en Midden-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.