Regiovergadering Voorjaar
Noord-Holland

Op dinsdag 20 maart 2018 houdt de VVT de gecombineerde Regiovergadering voorjaar voor de regio Noord-Holland en Midden-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.