Regiovergadering Voorjaar
Noord-Holland

Op dinsdag 31 maart 2020 houdt de VVT de Regiovergadering voorjaar voor de regio Noord-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.