Regiovergadering Voorjaar
Noord-Holland

Op dinsdag 28 maart 2022 houdt de VVT de Regiovergadering voorjaar voor de regio Noord-Holland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.