Regiovergadering Voorjaar
Noord-Nederland

Op donderdag 9 maart 2017 houdt de VVT de gecombineerde Regiovergadering Voorjaar voor de regio
Noord-Nederland en Oost-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.