Regiovergadering Voorjaar
Noord-Nederland

Op dinsdag 13 maart 2018 houdt de VVT de gecombineerde Regiovergadering Voorjaar voor de regio
Noord-Nederland en Oost-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.