Regiovergadering Voorjaar
Noord-Oost Nederland

Op donderdag 25 maart 2021 houdt de VVT 
de Regiovergadering Voorjaar voor de regio
Noord-Oost Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.