Regiovergadering Voorjaar
Oost-Brabant/ Limburg

Op dinsdag 28 maart 2017 houdt de VVT haar Regiovergadering Voorjaar voor de regio Oost-Brabant/Limburg.
 Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.