Regiovergadering Voorjaar
Oost-Brabant/ Limburg

Op donderdag 15 maart 2018 houdt de VVT haar Regiovergadering Voorjaar voor de regio Oost-Brabant/Limburg.
 Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.