Regiovergadering Voorjaar
Oost-Nederland

Op donderdag 9 maart 2017 houdt de VVT de gecombineerde
Regiovergadering Voorjaar voor de regio Oost-Nederland en Noord-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.