Regiovergadering Voorjaar
Oost-Nederland

Op dinsdag 13 maart 2018 houdt de VVT de gecombineerde
Regiovergadering Voorjaar voor de regio Oost-Nederland en Noord-Nederland.
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.