Regiovergadering Voorjaar
West-Brabant/Zeeland

Op donderdag 30 maart 2023 houdt de VVT haar Regiovergadering Voorjaar voor de regio West-Brabant/Zeeland.
 Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.