Regiovergadering Voorjaar
Zuid-Holland

Op dinsdag 21 maart 2017 houdt de VVT haar
Regiovergadering Voorjaar voor de regio Zuid-Holland. 
Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.