Regiovergadering Voorjaar
West-Brabant/ Zeeland

Op donderdag 22 maart 2018 houdt de VVT haar Regiovergadering Voorjaar voor de regio West-Brabant/Zeeland.
 Zij heet al haar leden dan graag van harte welkom.