Sociale Commissie

Op dinsdag 16 maart 2021 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!