Sociale Commissie

Op dinsdag 30 april 2019 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!