Sociale Commissie

Op dinsdag 10 november 2020 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur locatie ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!