Sociale Commissie

Op dinsdag 8 november 2022 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!