Sociale Commissie

Op donderdag 16 november 2023 houdt de VVT haar 
Sociale Commissie vergadering.

Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!