Sociale Commissie

Op donderdag 24 november 2016 houdt de VVT haar
Sociale Commissie vergadering.
Zij heet al haar commissieleden dan graag
van harte welkom!