Technische Commissie

Geannuleerd, nog nader te bepalen (Op woensdag 12 april 2023 houdt de VVT haar
Technische Commissie vergadering.)


Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!