Technische Commissie

Op donderdag 8 februari 2018 houdt de VVT haar
Technische Commissie vergadering.
Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!