Technische Commissie

Op dinsdag 10 juli 2018 houdt de VVT haar
Technische Commissie vergadering.
Aanvang 13.30 uur ten kantore van de VVT.


Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!