Technische Commissie

Op donderdag 19 maart 2020 houdt de VVT haar
Technische Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.


Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!