Technische Commissie

Op dinsdag 21 maart 2023 houdt de VVT haar
Technische Commissie vergadering.


Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!