Technische Commissie

Op donderdag 18 maart 2021 houdt de VVT haar
Technische Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur.


Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!