Technische Commissie

Op donderdag 10 november 2022 houdt de VVT haar 
Technische Commissie vergadering.


Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!