Technische Commissie

Op donderdag 11 november 2021 houdt de VVT haar 
Technische Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!