Technische Commissie

Op donderdag 1 november 2018 houdt de VVT haar 
Technische Commissie vergadering.
Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!