Technische Commissie

Op donderdag 29 oktober 2020 houdt de VVT haar 
Technische Commissie vergadering.
Aanvang 14.00 uur ten kantore van de VVT.

Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!