Technische Commissie

Op maandag 20 februari 2017 houdt de VVT haar
Technische Commissie vergadering.
Zij heet al haar Technische Commissieleden dan graag
van harte welkom!