CAO documenten

Werkzaamheden van kraanverhuurbedrijven met bemande verhuur van mobiele kranen en daarin voorkomende functies zoals machinisten, hebben veel dezelfde kenmerken als die in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Als er sprake is van gecombineerde activiteiten, dan combineren bedrijven veelal de activiteiten kraanverhuur en (exceptioneel) transport. Betreffende de arbeidsvoorwaarden cao en andere sociale voorzieningen (bijvoorbeeld het arbeidsmarkt sectorinstituut STL, SOOB en Pensioenfonds Vervoer) ligt het daarom voor de hand dat kraanverhuurbedrijven zijn aangesloten bij de sector van het beroepsgoederenvervoer.

De sociale partners in de sector Transport en Logistiek zijn van werkgeverszijde TLN en VVT, van werknemerszijde FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Deze partijen overleggen over de collectieve arbeidsvoorwaarden in de sector en sluiten de arbeidsvoorwaarden cao 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen' af.

De VVT heeft een specifieke paragraaf in de cao 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen', te weten hoofdstuk XIII, Vergoedingen voor werknemers te werk gesteld op mobiele kranen, artikel 47, 48 en 49.

Het arbeidsvoorwaardenpakket moet ten dienste staan van het primaire proces van een onderneming. Het moet zorgdragen voor de juiste prikkels ter ondersteuning van het primaire proces, waarbij met name beloning het instrument is, en onderscheidend zijn ten behoeve van de arbeidsmarkt ter werving, behoud en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Documenten nieuwe CAO 2024
De nieuwe CAO gaat in per 01-01-24 en loopt tot en met 31-12-24
- CAO 2024 tekst 2024
- Loontabellen 2024
- Verblijfkostenvergoeding en reiskosten 2024

Documenten nieuwe CAO 2023
de nieuwe CAO gaat in per 01-01-23 en loopt tot en met 31-12-23
CAO tekst 2023
Loontabellen 2023
- Jeugdlonen2023
- Mintreden 2023
- Bruto toeslagen 2023
- Verblijfskostenvergoeding 2023

 Handige links

Functiewaardering FUWA