Arbeidsvoorwaarden flexibiliseren met PKB Portaal

Een persoonlijk keuzebudget (PKB) en zeggenschap over arbeidstijden. Dat zijn moderne elementen in de nieuwe cao, gericht op zowel werkgevers als werknemers. Vooral het PKB vormt een innovatie in het arbeidsvoorwaardenpakket. De sector transport en logistiek laat zien klaar te zijn voor de toekomst. Het PKB is een beproefde manier om arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren, zoals ook al in andere sectoren wordt gedaan.

PKB Portaal voor werkgevers 

TLN is met verschillende partners aan het werk om een online PKB portaal voor u te ontwikkelen. De focus ligt op moderne en innovatieve elementen in de cao. Sinds 16 oktober 2017 is het PKB portaal live en is het mogelijk alle informatie te vinden: www.tln-pkb.nl

'Mijn PKB' in januari live

Het portaal is niet alleen een informatiebron. Vanaf januari 2018 kan uw werknemer in het interactieve 'Mijn PKB' zijn PKB spaartegoed inzien en naar eigen inzicht besteden. Zo worden arbeidsvoorwaarden transparanter en kunnen werknemers keuzes maken, die passen bij hun levensfase en omstandigheden.

Daarnaast informeert 'Mijn PKB' u maandelijks over de door uw werknemers gemaakte keuzes. Gebruiksgemak en geen extra administratieve lasten.

'Mijn PKB' komt in januari stapsgewijs voor u beschikbaar. Maandelijks, te beginnen met de salarisuitbetaling in januari, wordt er spaartegoed aan het PKB toegevoegd. Vanaf dat moment is 'Mijn PKB' ook voor uw werknemers volledig beschikbaar.