Diensten leden

Individuele ledenservice. Steeds vaker wordt door leden het verzoek gedaan om assistentie te verlenen bij typisch bedrijfsgerichte activiteiten zoals het opzetten of onderhouden van een certificatieschema (VCA of ISO) en het analyseren van ongevallen in het kader van de Arbowetgeving. Dit krijgt voorrang boven andere werkzaamheden voor derden ondanks lagere inkomsten voor de VVT.

Omdat dit individuele activiteiten zijn die ook ingehuurd kunnen worden bij bijvoorbeeld een adviesbureau, tegen vaak hoge kosten, is het niet meer dan logisch dat het lid, die deze individuele dienst bij de VVT wil inhuren omdat de branchekennis daar groter is, daarvoor een vergoeding betaalt. Het systeem dat daarbij wordt gehanteerd is dat de eerste twee uur valt onder de service behorende bij het lidmaatschap en daarna een declaratie bij het betreffende bedrijf wordt ingediend. Dit betekent in de visie van de VVT overigens niet dat deze activiteit gaat leiden tot een continu adviseringstraject. Veel meer is het de bedoeling dat het bedrijf een impuls krijgt om te komen tot een grote mate van zelfwerkzaamheid.

Binnen de Erkenningsregeling blijkt individuele ledenondersteuning zeer effectief en efficiënt te kunnen worden vormgegeven.

Wilt u als lid gebruik maken van de expertise van de VVT?
Neem dan contact op met het secretariaat van de VVT. U wordt dan met de juiste persoon in contact gebracht.

Telefoon: 0345-516993, of e-mail: secretariaat

Indicatie van de kosten: het uurtarief voor leden is € 75,- per uur. Reiskosten worden apart berekend, € 55,- per uur en € 0,32 per gereisde kilometer. Per jaar is de eerste twee uur gratis. Er wordt achteraf per dag gefactureerd: de bestede uren, de reistijd en de gereden kilometers.