Diensten niet leden

Samenwerking met de NAM
De VVT is benaderd door de NAM, te Assen met de vraag of de VVT wil helpen bij het opstellen van een eigen handboek voor lifting and hoisting en een stuk interne advisering hierbij. De geldende Shell Standard voor lifting and hoisting (een interne norm) en bestaande Europese en nationale regelgeving vormt hierbij de basis. Hieruit is een samenwerkingsverband ontstaan tussen de NAM, Hadimpro en de VVT. Deze samenwerking biedt voordelen op het gebied van kennisoverdracht, het netwerk van contacten en onderlinge informatievoorziening.

Het NAM handboek voor lifting and hoisting is in 2010 opgeleverd.

De VVT ondersteunt de NAM op dit moment door middel van het uitvoeren van werkplekinspecties en geven van advies.

Wilt u gebruik maken van de expertise van de VVT?
Neem dan contact op met het secretariaat van de VVT. U wordt dan met de juiste persoon in contact gebracht.

Telefoon: 0345-516993, of e-mail: secretariaat

Indicatie van de kosten: de uurtarieven voor niet leden liggen tussen de € 100,- en        € 135,- per uur. Reiskosten worden apart berekend, zowel per uur als per gereisde kilometer. Als de hulpvraag bekend is kan er een offerte worden opgemaakt en bij acceptatie van de opdracht een overeenkomst.