Coronavirus COVID-19

Op deze pagina willen wij u graag informeren over de verschillende maatregelen met betrekking tot het coronavirus COVID-19.

Voor uitgebreide informatie over de verschillende regelingen en instructies kunt u terecht op het besloten ledengedeelte van deze website. U kunt dit vinden onder het menu Actuele dossiers.

Avondklok documentatie

Werkgeversverklaring avondklok

Eigen verklaring avondklok

Q&A's avondklok

Visual avondklok

 

Maatregelen en protocollen doorwerken met Corona
Hieronder treft u een overzicht van maatregelen welke u kunt treffen om de werkzaamheden van uw bedrijf zo goed mogelijk uit te kunnen voeren: 

Samen veilig doorwerken - Protocol voor de bouw- en technieksector

Corona protocol veilig doorwerken - protocol Transport en Logistiek

Hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer - Handreiking MKB

Maatregelen voor de kraanmachinist - VVT werkinstructie 205

Vervoer van meerdere werknemers in een auto -  VVT ledencirculaire 309

Informatiebronnen voor ondernemers
Er komen nog bijna dagelijks nieuwe informatiebronnen bij voor ondernemers. Voor een goed overzicht ga naar:

www.mkb.nl/corona

www.vno-ncw.nl/corona

www.kvk.nl/corona

Financiële regelingen voor ondernemers:
Onderstaande link kan gebruikt worden om inzicht te geven in de relevante steunregelingen die voor u van toepassing kunnen zijn:
corona calculator