ESTA

De VVT is lid van de ESTA, de Europese koepelorganisatie voor kraanverhuurders en bedrijven werkzaam in het exceptioneel transport. Voor meer info over de ESTA zie www.estaeurope.eu.

De ESTA onderscheidt gewone leden (brancheverenigingen), buitengewone leden (vertegenwoordigers van landen zonder branchevereniging zijnde rechtspersonen of bedrijven) en geassocieerde bedrijven of instellingen (bedrijven en instellingen die bijdragen aan de ESTA, maar geen lid zijn en geen stemrecht hebben). Elk lid heeft één stem in de vergadering.

Ondanks het feit dat de samenwerking in Europa langzaam van de grond komt is het bestuur van mening dat internationale contacten in de toekomst steeds belangrijker zullen worden. De belangenbehartiging voor de branche zal voor een steeds groter deel buiten de landsgrenzen komen te liggen in het machtscentrum van de Europese Commissie te Brussel en het Europees Parlement.

Daarom vindt de VVT het lidmaatschap van de ESTA en actieve deelname daaraan zeer belangrijk.

ESTA Section cranes

Onderwerpen die worden behandeld zijn de herziening van de EN-13000 en de invulling van het nieuwe overbruggingssysteem, een Europees systeem van certificatie van kraanmachinisten, de installatie van een ESTA/FEM werkgroep betreffende harmonisatie van Europese regelgeving, uitwisseling van problemen met biodiesel (bacterievorming) en het werken op hoogte.

Werkgroep Work @ Height

In 2011 is de werkgroep Work @ Height, werken op hoogte gestart. Dit is een overlegorgaan tussen de FEM, ESTA en vertegenwoordigers uit de industrie (o.a. Shell). De VVT zit ook in deze werkgroep en heeft als onderwerp het veilig monteren van de jib op de agenda geplaatst.

ESTA onderzoek naar Europese certificering van kraanmachinisten

De ESTA heeft gevraagd of de VVT onderzoek wil doen naar Europese certificatie van kraanmachinisten, daarbij gelet op het model dat de NCCCO uit de VS hanteert in opdracht van branchevereniging SC&RA. Dit model is gebaseerd op persoonscertificatie conform de norm ISO-17024 en dit vertoont erg veel overeenkomsten met het Nederlandse systeem dat ook hierop is gebaseerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om een Europees systeem van certificatie op te zetten dat lijkt op het systeem in de VS. De ESTA heeft daaropvolgend de VVT gevraagd om dit nader te gaan uitwerken. Ten behoeve van erkenning in Europa zal ook een onderzoek worden gedaan naar het opzetten van een Europese sociale dialoog tussen werkgevers- en werknemersorganisaties ten behoeve van certificatie van kraanmachinisten.

ESTA Section Heavy Transport

Betreffende het gebruik van SPMT's heeft de ESTA ook besloten een certificatieschema voor het bedienen van SPMT's te gaan opstellen. Ook hiervoor is budget gereserveerd en is een werkgroep ingesteld.