Algemene Voorwaarden

De nieuwe algemene voorwaarden van de VVT zijn in  januari 2010 gedeponeerd en gepubliceerd. Verreweg de meeste opdrachtgevers accepteren de nieuwe algemene voorwaarden van de kraanverhuursector. Helaas zijn er ook opdrachtgevers, met name de grotere opdrachtgevers, die hun eigen inkoopvoorwaarden blijven hanteren. De VVT heeft de algemene voorwaarden naar de haar bekende grote opdrachtgevers verzonden om hiermee aandacht voor een bredere acceptatie van de algemene voorwaarden te verkrijgen.

De algemene voorwaarden zijn uitgebreider dan de vorige. Duidelijk voor de opdrachtgever wordt er onderscheid gemaakt tussen werken onder regie en aangenomen werk. Tevens zijn ze aangepast voor bedrijven die activiteiten combineren, zoals kraanverhuur bemand of onbemand, transport, opslag en verhuur van materiaal.

Algemene voorwaarden VVT

Algemene Voorwaarden VVT Nederlands

Algemene Voorwaarden VVT Engels

Algemene Voorwaarden VVT Duits 

Algemene Voorwaarden VVT Frans