Arbowetgeving en veilig werken

Relatie tussen Machinerichtlijn (CE) en richtlijn Arbeidsmiddelen

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) heeft een sterke relatie met de Kaderrichtlijn (89/391/EEG) en zijn onderliggende specifieke richtlijnen, in het bijzonder de richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG).

Machines (lees hijs- en hefmiddelen) die aan werknemers ter beschikking worden gesteld, dienen te voldoen aan de richtlijn Arbeidsmiddelen, ongeacht of het een nieuwe, een tweedehands of een gereviseerde machine betreft.

Ook bij het gebruik van arbeidsmiddelen (lees hijs- en hefmiddelen) speelt de richtlijn Arbeidsmiddelen een grote rol. Met name in bijlage 2 worden bepalingen gesteld aan het gebruik van arbeidsmiddelen (al dan niet met eigen aandrijving), voor hijsen/heffen van lasten en tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG