Branche RI&E Verticaal Transport

De Arbocommissie van de VVT heeft een branche RI&E opgesteld voor kraanverhuurbedrijven die deel uitmaken van de transportsector. Deze is doorontwikkeld in samenwerking met het Sectorinstituut Transport en Logistiek en ontsloten via hun website. Als u het gehele programma van de digitale RI&E heeft doorlopen en u hebt ten hoogste 25 werknemers in dienst, dan bent u in principe klaar met de RI&E. Bedrijven met méér dan 25 werknemers zijn verplicht om hun RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige (HVK). Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) kan door bedrijven die zijn aangesloten bij SOOB worden geraadpleegd.

Voor leden van de VVT kan de VVT bedrijven helpen bij het implementeren van de branche RI&E. De ondersteuning bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij het bedrijf wordt geholpen. Aan de hand van het VVT RI&E instrument worden bedrijven bewust gemaakt van de optredende bedrijfsrisico's en welke maatregelen genomen moeten worden. Tijdens deze uitleg kunnen er een of meerdere preventiemedewerkers worden opgeleid, dan wel is uw preventiemedewerker bijgeschoold. Er wordt een certificaat preventiemedewerker verstrekt door de Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT).

Deze ondersteuning is gratis en wordt door de VVT alleen aangeboden voor leden.

Branche RI&E Verticaal Transport erkend op Steunpunt RI&E
De branche RI&E Verticaal Transport voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een RI&E erkenning door het Steunpunt RI&E. Per 16 juni 2016 staat de branche RI&E dan ook opgenomen op www.rie.nl/instrumenten/verticaal-transport.

De branche RI&E geplaatst op www.rie.nl is voorzien van het groene RI&E erkenningsicoontje, zodat de bedrijven in de branche met maximaal 25 werknemers kunnen zien, dat zij in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling.

Branche RI&E - website Sectorinstituut Transport en Logistiek 

Branche RI&E - leden VVT

 

De branche RI&E en de ondersteuning van STL en VVT wordt mogelijk gemaakt door SOOB. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen, kortweg SOOB, is in 1973 door de sociale partners in de sector opgericht.