Functietyperingen

Functiewaardering
De SOOB vindt het belangrijk dat de functies in de sector van het beroepsgoederen-vervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen juist in een salarisschaal worden ingedeeld. Binnen het sectorinstituut STL is de Fuwa ingesteld om u hierbij te kunnen ondersteunen. De belangrijkste taak van deze disciplne is het informeren en adviseren van werkgevers en werknemers over het indelen van functies in de juiste salarisschaal. Het advies is gebaseerd op paarsgewijze vergelijking van functies met het normmateriaal zoals in het boek “Functietyperingen” staat vermeld, of op weging van functies met behulp van het Bakkenist-systeem voor functiewaardering.

Voor veel meer informatie over de SOOB, zie www.soob-wegvervoer.nl.
Voor meer informatie over de functietyperingen, zie www.stl.nl.