Hijsen met touwtjes

In samenwerking met de VVT heeft de SKH in 2003 de publicatie “HIJSVOORZIENINGEN Voorzieningen aan houtachtige bouwdelen t.b.v. het hijsen op de bouwplaats” opgesteld. Deze publicatie heeft tot doel omstandigheden te creëren waarin de kraanmachinist overtuigd kan zijn van de geschiktheid van het aangeboden houtachtige bouwdeel voor een veilig verticaal transport. De publicatie heeft verder tot doel de mogelijke nadelige consequenties van het hijsen voor (de vormvastheid en duurzaamheid van) het houtachtige bouwdeel te beperken.

De eisen die hierbij zijn toegepast zijn de eisen uit de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Europese Machinerichtlijn en de eisen voor het bouwdeel zoals vermeld in de relevante nationale beoordelingsrichtlijn (BRL). De publicatie heeft niet tot doel om de bestaande verantwoordelijkheden, op grond van geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie, te veranderen. 

Publicatie - "HIJSVOORZIENINGEN, Voorzieningen aan houtachtige bouwdelen t.b.v. het hijsen over de bouwplaats"